Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Công nghệ may

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540209 17.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7540209
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01