Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Công nghệ may

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540209 18 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7540209
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01