Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Công nghệ sợi, dệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540202 16.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7540202
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01