Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Công nghệ sợi, dệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540202 17 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7540202
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01