Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Công nghệ sợi, dệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540202 15 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7540202
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01