Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Công nghệ sợi, dệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540202 18 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7540202
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01