Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Vật lý kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN3 24.2 A00, A01, D01

Mã ngành
CN3
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01