Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Vật lý kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN3 23 A00, A01, D01

Mã ngành
CN3
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01