Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Vật lý kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN3 25.4 A00, A01

Mã ngành
CN3
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
A00, A01