Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Máy tính và Robot

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN2 27.65 A00, A01

Mã ngành
CN2
Điểm chuẩn
27.65
Tổ hợp môn
A00, A01