Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Máy tính và Robot

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN2 27.25 A00, A01, D01

Mã ngành
CN2
Điểm chuẩn
27.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01