Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ Thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN1 28.75 A00, A01

Mã ngành
CN1
Điểm chuẩn
28.75
Tổ hợp môn
A00, A01