Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Công nghệ Thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CN1 27.85 A00, A01, D01

Mã ngành
CN1
Điểm chuẩn
27.85
Tổ hợp môn
A00, A01, D01