Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510104 15 A00, A01, C01, D01

TO >=7; TTNV <=3

Mã ngành
7510104
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
TO >=7; TTNV <=3