Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510104 15.35 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510104
Điểm chuẩn
15.35
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01