Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510104 22.75 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510104
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07