Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510104 22.9 A01, D01, D07

Toán >=6.4 NV<=2

Mã ngành
7510104
Điểm chuẩn
22.9
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=6.4 NV<=2