Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Nha Trang

Khai thác thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620304 16 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7620304
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07