Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Nha Trang

Khai thác thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620304 15.5 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7620304
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07