Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Nha Trang

Ngành Khoa học Hàng hải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840106 18 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
7840106
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07