Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Nha Trang

Ngành Khoa học Hàng hải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840106 20.5 A01, D01, D07, D90

Mã ngành
7840106
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D90