Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Nha Trang

Ngành Khoa học Hàng hải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840106 17 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
7840106
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07