Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201A 22.55 A00, A01

TO >=7.8; LI >=7.25; TTNV <=2

Mã ngành
7580201A
Điểm chuẩn
22.55
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=7.8; LI >=7.25; TTNV <=2