Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101CLC 17.1 A00, B00, D07

Mã ngành
7540101CLC
Điểm chuẩn
17.1
Tổ hợp môn
A00, B00, D07