Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101CLC 19.65 A00, B00, D07

TO >=7.4; HO >=5.75; TTNV<=1

Mã ngành
7540101CLC
Điểm chuẩn
19.65
Tổ hợp môn
A00, B00, D07
Ghi chú
TO >=7.4; HO >=5.75; TTNV<=1