Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật nhiệt (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520115CLC 15.5 A00, A01

Điều kiện phụ: TO >= 5, LI >= 4, TTNV <= 5

Mã ngành
7520115CLC
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Điều kiện phụ: TO >= 5, LI >= 4, TTNV <= 5