Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật nhiệt (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520115CLC 15.05 A00, A01

Mã ngành
7520115CLC
Điểm chuẩn
15.05
Tổ hợp môn
A00, A01