Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật nhiệt (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520115CLC 16.15 A00, A01

Mã ngành
7520115CLC
Điểm chuẩn
16.15
Tổ hợp môn
A00, A01