Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật nhiệt (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520115CLC 17.65 A00, A01

TO >=6.4; LI >=5.5; TTNV <=2

Mã ngành
7520115CLC
Điểm chuẩn
17.65
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=6.4; LI >=5.5; TTNV <=2