Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114CLC 23.5 A00, A01

TO >=8.4; LI >=6.5; TTNV <=2

Mã ngành
7520114CLC
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=8.4; LI >=6.5; TTNV <=2