Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114CLC 23.25 A00, A01

Mã ngành
7520114CLC
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, A01