Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103CLC 15 A00, A01

Mã ngành
7520103CLC
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01