Thứ sáu, 8/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103CLC 23.1 A00, A01

TO >=7.6; LI >=6.5; TTNV <=4

Mã ngành
7520103CLC
Điểm chuẩn
23.1
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=7.6; LI >=6.5; TTNV <=4