Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510701CLC 20.5 A00, D07

TO >= 6.6;HO >= 8.5;TTNV <= 5

Mã ngành
7510701CLC
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A00, D07
Ghi chú
TO >= 6.6;HO >= 8.5;TTNV <= 5