Thứ hai, 5/12/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510701CLC 16.2 A00, D07

Điều kiện phụ: TO >= 6.2, HO >= 4.75, TTNV <= 2

Mã ngành
7510701CLC
Điểm chuẩn
16.2
Tổ hợp môn
A00, D07
Ghi chú
Điều kiện phụ: TO >= 6.2, HO >= 4.75, TTNV <= 2