Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510701CLC 15 A00, D07

Mã ngành
7510701CLC
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, D07