Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205CLC 16.7 A00, A01

TO >=6.2; LI >=4.5; TTNV <=2

Mã ngành
7580205CLC
Điểm chuẩn
16.7
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=6.2; LI >=4.5; TTNV <=2