Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
PFIEV 22.25 A00, A01

Mã ngành
PFIEV
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
A00, A01