Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
PFIEV 20.5 A00, A01

TO>=7.2; LI>=7; TTNV <=4; Toán nhân 3; Lý nhân2

Mã ngành
PFIEV
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO>=7.2; LI>=7; TTNV <=4; Toán nhân 3; Lý nhân2