Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
PFIEV 21 A00, A01

Mã ngành
PFIEV
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01