Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7905216 19.28 A00, A01

N1 >=6.2; TO>=6.8; TTNV<=2; Tiếng Anh nhân 2

Mã ngành
7905216
Điểm chuẩn
19.28
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
N1 >=6.2; TO>=6.8; TTNV<=2; Tiếng Anh nhân 2