Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7905216 16.16 A00, A01

Mã ngành
7905216
Điểm chuẩn
16.16
Tổ hợp môn
A00, A01