Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7905216 16.25 A00, D07

N1 >= 3.4;TO >= 8;TTNV <= 1

Mã ngành
7905216
Điểm chuẩn
16.25
Tổ hợp môn
A00, D07
Ghi chú
N1 >= 3.4;TO >= 8;TTNV <= 1