Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7905206 21.04 A00, A01

N1 >=8.6; TO >=5.6; TTNV<=1; Tiếng Anh nhân 2

Mã ngành
7905206
Điểm chuẩn
21.04
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
N1 >=8.6; TO >=5.6; TTNV<=1; Tiếng Anh nhân 2