Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7905206 22.75 A01

Tiếng Anh > 4.75

Mã ngành
7905206
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Tiếng Anh > 4.75