Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7905206 16.88 A00, A01

Mã ngành
7905206
Điểm chuẩn
16.88
Tổ hợp môn
A00, A01