Thứ sáu, 9/12/2022
Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM

Đạo diễn sân khấu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210227 25.5 S00

Năng khiếu hệ số 2

Mã ngành
7210227
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
S00
Ghi chú
Năng khiếu hệ số 2