Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM

Quay phim

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210236 27.5 S00

Năng khiếu hệ số 2

Mã ngành
7210236
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
S00
Ghi chú
Năng khiếu hệ số 2