Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Văn hoá TP HCM

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220112 15 C00, D01, D09, D15

Mã ngành
7220112
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D01, D09, D15