Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Văn hoá TP HCM

Kinh doanh xuất bản phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320402 21 C00, D01, D10, D15

Mã ngành
7320402
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
C00, D01, D10, D15