Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Văn hoá TP HCM

Bảo tàng học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320305 15 C00, D01, D09, D15

Mã ngành
7320305
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D01, D09, D15