Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Kiên Giang

Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220101 14 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7220101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15