Thứ tư, 24/7/2024
Đại học Kiên Giang

Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220101 15 D01

Mã ngành
7220101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D01