Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Cửu Long

Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220101 15 C00

Mã ngành
7220101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00