Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Cửu Long

Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220101 15 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7220101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15