Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư Phạm TP HCM

Giáo dục Đặc biệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140203 23.4 C00, C15

Mã ngành
7140203
Điểm chuẩn
23.4
Tổ hợp môn
C00, C15