Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Sư Phạm TP HCM

Giáo dục Đặc biệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140203 C00, D08

Mã ngành
7140203
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C00, D08