Thứ tư, 24/7/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Giáo dục Đặc biệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140203 25.01 C00, C15, D01

Mã ngành
7140203
Điểm chuẩn
25.01
Tổ hợp môn
C00, C15, D01