Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Hà Nội

Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201CLC 24.2 A01, D01

Mã ngành
7480201CLC
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
A01, D01