Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Hà Nội

Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201CLC 25.7 A01, D01

Ngành chưa nhân hệ số 2 điểm ngoại ngữ

Mã ngành
7480201CLC
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Ngành chưa nhân hệ số 2 điểm ngoại ngữ