Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201CLC 25.5 A00, A01

TO >=8.6; LI >=7.25; TTNV <=7

Mã ngành
7480201CLC
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=8.6; LI >=7.25; TTNV <=7