Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Hà Nội

Công nghệ thông tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201A 22.15 A00

TTNV <=9

Mã ngành
7480201A
Điểm chuẩn
22.15
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
TTNV <=9