Thứ ba, 25/1/2022
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Italia

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220208 34.78 D01

Mã ngành
7220208
Điểm chuẩn
34.78
Tổ hợp môn
D01