Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Italia

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220208 32.15 D01

Mã ngành
7220208
Điểm chuẩn
32.15
Tổ hợp môn
D01