Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Italia

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220208 32.63 D01

Mã ngành
7220208
Điểm chuẩn
32.63
Tổ hợp môn
D01