Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Ngôn ngữ Italia

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220208 24.5 A01, D01, D14

Mã ngành
7220208
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D14