Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Ngôn ngữ Italia

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220208 20 D01, D03, D05

Mã ngành
7220208
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
D01, D03, D05