Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Ngôn ngữ Italia

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220208 22.56 D01

Mã ngành
7220208
Điểm chuẩn
22.56
Tổ hợp môn
D01