Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Đức

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220205 33.96 D01, D05

Mã ngành
7220205
Điểm chuẩn
33.96
Tổ hợp môn
D01, D05