Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ Đức

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220205 35.53 D01, D05

Mã ngành
7220205
Điểm chuẩn
35.53
Tổ hợp môn
D01, D05