Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Ngôn ngữ Đức

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220205 24 D05

Mã ngành
7220205
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
D05