Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Ngôn ngữ Đức

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220205 23.7 D05

Mã ngành
7220205
Điểm chuẩn
23.7
Tổ hợp môn
D05