Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Lưu trữ học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320303 21.75 C00

Mã ngành
7320303
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
C00