Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Lưu trữ học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320303 23.75 C00

Mã ngành
7320303
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
C00