Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Nhân học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310302 21.25 C00

Mã ngành
7310302
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
C00