Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Nhân học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310302 24.3 D01

Mã ngành
7310302
Điểm chuẩn
24.3
Tổ hợp môn
D01