Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Nhân học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310302 21.75 D01, D14

Mã ngành
7310302
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
D01, D14