Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Nhân học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310302 24.7 C00

Mã ngành
7310302
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
C00