Thứ hai, 26/9/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 14.25 A00, A01, D01, D07

đánh giá tư duy

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
14.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
đánh giá tư duy