Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 26.35 A01, D01, D07

Toán >=8.8 NV1

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
26.35
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=8.8 NV1