Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Thăng Long

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 24.77 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
24.77
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90