Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 26.75 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01