Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 25 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01