Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Điện lực

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 23.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07