Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 24 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01