Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 25.25 A00, A01, D01

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01