Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Mở TP HCM

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 26.8 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
26.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07