Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 18 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01