Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Hoa Sen

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 16 A00, A01, D01, D03, D09

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D09