Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 19 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01