Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Phan Thiết

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 14 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01