Thứ năm, 7/7/2022

Nhạc viện TP HCM

Mã trường: NVS TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 410

  1. Thi năng khiếu theo đề án tuyển sinh riêng

Điểm chuẩn