Chủ nhật, 23/1/2022

Nhạc viện TP HCM

Mã trường: NVS TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 410

  1. Thi năng khiếu theo đề án tuyển sinh riêng

Điểm chuẩn