Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Dầu khí Việt Nam

Kỹ thuật dầu khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520604 15 A00, D07

Mã ngành
7520604
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, D07