Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Dầu khí Việt Nam

Kỹ thuật dầu khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520604 20 A00, D07

Mã ngành
7520604
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, D07