Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Dầu khí Việt Nam

Kỹ thuật dầu khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520604 18.5 A00

Mã ngành
7520604
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00