Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật dầu khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520604 16 A01

Mã ngành
7520604
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01