Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật dầu khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520604 18 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520604
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07