Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật dầu khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520604 18.5 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520604
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07